กิจกรรม

ฺฺงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2018
ส่งมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนท่านางแนววิทยายน
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44