เกี่ยวกับเรา

ความพิเศษของหนังสือของเรา คือการมีทีมงานที่รักและเข้าใจในตัวหนังสือมาคิดและออกแบบ ให้เกิดเป็นความรู้สึกดีๆ ผ่านรูปเล่มของหนังสือ เราสร้างสรรค์หนังสือทุกเล่มให้มี “ปีกปก” เพื่อเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของทั้งนักเขียนนักวาด และทีมออกแบบ วันนี้ปีกปกอาจจะเป็นพื้นที่สำหรับเติมข้อมูลอื่นๆ ที่นอกเหนือจากในเล่ม แต่วันพรุ่งนี้ “ปีกปก” จะกลายร่างเป็นความพิเศษอื่นๆ ที่อยากให้คอยลุ้นคอยติดตาม

เราสร้างสรรค์ขนาดหนังสือ ให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา ด้วยการใช้ขนาดที่เหมาะแก่การวางเรื่องและภาพของนักวาด ให้สามารถเปิดอ่านได้อย่างเต็มที่ ด้วยไซส์หนังสือทีกะทัดรัด สะดวกพกพา เราเติมไอเดียสร้างสรรค์ตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้าย ด้วยการจำลองเอกสารยืม-คืนจากห้องสมุด ด้วยมุ่งหวัง ให้เพื่อนนักอ่าน ได้แบ่งปันหนังสือแต่ละเล่มให้กับคนใกล้ตัว เพราะเราเชื่อว่า การแบ่งปันจะยิ่งทำให้มิตรภาพยั่งยืน และจะยิ่งสร้างความสุขใจ เมื่อวันหนึ่งวันใด เรามาเปิดอ่านถึงหน้าสุดท้าย แล้วพบรายชื่อของคนที่เราแบ่งหนังสือเล่มนี้ให้อ่าน…ความพิเศษอื่นๆ ของเรา ยังรอให้คุณเข้ามาเติมเติม….มาเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันไปพร้อมๆ กับเรานะคะ

สร้างสรรค์เรื่องราวดีๆ เพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนสนิท…ได้ร่วมเดินไปบนเส้นทางแห่งความประทับใจไปพร้อมๆ กัน to share คือพื้นที่ดีๆ ที่มีไว้แบ่งปัน “เรื่องราวและภาพประกอบ” ของกลุ่มคนที่คิดต่าง และพร้อมจะนำผลงาน สร้างสรรค์เผยแพร่ออกสู่สังคม เพราะเราเชื่อว่าไม่มี “มิตรภาพ” ใด ยั่งยืนได้ หากปราศจาก การ “แบ่งปัน”

มาร่วมอ่าน-ร่วมอิน ไปกับเรา ที่นี่…
www.tosharebook.com
E-mail: tosharecontact@gmail.com
Fanpage: www.facebook.com/ToShareBook

 

ขั้นตอนการนำเสนอต้นฉบับ

 

 

1. นักเขียนนักวาดเสนอต้นฉบับ ประกอบด้วย (ชื่อเรื่อง / โครงเรื่อง / สารบัญ / ตัวอย่างงาน 40 หน้า หรือท่านใดที่มีต้นฉบับสมบูรณ์จะดีมาก / ประวัติของนักวาดนักเขียน ผลงานที่ผ่านมา) โดยส่งมาที่ tosharecontact@gmail.com
2. to share ส่งต้นฉบับเพื่อให้จัดจำหน่าย อาทิ ซีเอ็ด หรือนายอินทร์ เป็นผู้พิจารณานำเข้าจำหน่าย
3. หากไม่ได้รับการอนุมัติ ต้นฉบับนั้นจะตกไป / หากได้รับการอนุมัติ สำหรับต้นฉบับที่สมบูรณ์ ทาง to share จะนำมาเข้าเล่ม แล้วส่งเข้าโรงพิมพ์
4.การจ่ายค่าลิขสิทธิ์ (เงื่อนไขค่าลิขสิทธิ์ จะมีการเจรจากันเป็นกรณีไป)

 

ทีมงาน

บันพัน เยี่ยมชัยภูมิ - ที่ปรึกษาบรรณาธิการ
ชรอใจ คันธพรสิริ - ที่ปรึกษาบรรณาธิการ
สุภาพรรณ เยี่ยมชัยภูมิ - บรรณาธิการ
หรรษา ตั้งจิตขจร - บรรณาธิการต้นฉบับ
จิราภรณ์ โคตรมิตร - บรรณาธิการต้นฉบับ
ดลยา เจริญรัชตพันธุ์ - ผู้ช่วยบรรณาธิการ
วีรภัทร สุธีรางกูร อาร์ต - ไดเร็กเตอร์
สุภาพร เยี่ยมชัยภูมิ - พิสูจน์อักษร
ปกรณ์ ศรีโคตร - กิจกรรมพิเศษ

ประทีป ธีระวุฒิศาสตร์ - Online Marketing