B0044 ภาษาพาเที่ยว “จีน”

ภาษาพาเที่ยว “จีน”
รหัสสินค้า: 
B0044
ชื่อผู้เขียน: 
ดวงพร แซ่ตั้ง
ราคาปกติ: 
195 บาท
ราคาพิเศษ: 
165 บาท

หนังสือสอนภาษาและการท่องเที่ยว...ภาษาจีน ที่นำเอาตัวการ์ตูนมาถ่ายทอดเรื่องราว โดยผสมผสานทั้ง info graphic, comic และ Tips ต่าง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย และสนุกสนานไปกับเรียนรู้ภาษาจีน ผู้เขียนและที่ปรึกษาเป็นผู้ที่ไปเรียนและท่องเที่ยวเมืองจีนหลายครั้ง อีกทั้งยังคร่ำหวอดในแวดวงการสอนภาษาจีนมานานกว่า 10 ปี สาวไทยที่ติดใจเมืองจีนและภาษาจีน กระทั่งเรียนมหาวิทยาลัยก็เลือกเรียนเอกภาษาจีน และได้ไปเรียนช่วง summer ที่เมืองจีน จนรักในวัฒนธรรมจีน และได้ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดและเรื่องราวท่องเที่ยวอันน่าประทับใจ ภายในเล่มจะเล่าเรื่องราวด้วยภาพตั้งแต่การเตรียมตัว การขึ้นเครื่อง การเดินทาง การเลือกที่พัก และหากเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย จะต้องเจรจาอย่างในที่เมืองจีน เรียกว่าเป็นการเรียนภาษาจีนแบบครบรส และสนุกสนาน จนต้องอ่านจบเล่มกันเลยทีเดียว...จะเรียกว่าเป็นภาคต่อของหนังสือเรียนรู้ภาษาจีนเบื้องต้น ฉบับการ์ตูนก็ว่าได้ อ่านเล่มไหน ก็ดี แต่ถ้าซื้อเป็นคู่จะดีมากๆ ค่า

 

กระเป๋าดินสอ 10x20cm
รหัสสินค้า:
DS003
กระเป๋าดินสอ 10x20cm
รหัสสินค้า:
DS001
สมุดโน๊ต
รหัสสินค้า:
NB005
กระเป๋าสะพายไหล่
รหัสสินค้า:
JIJIE002
กระเป๋าดินสอ 10x20cm
รหัสสินค้า:
DS006