B0047 คณิตฯ เต็มขั้น ปั้นเด็กเก่งเลข ประถมฯ ปลาย

คณิตฯ เต็มขั้น ปั้นเด็กเก่งเลข ประถมฯ ปลาย
รหัสสินค้า: 
B0047
ชื่อผู้เขียน: 
ครูเอ๊ดดี้-วัชชิราวุฒิ ศรีโคตร
ราคาปกติ: 
265 บาท
ราคาพิเศษ: 
225 บาท

รวมเทคนิคการคำนวณ และการคิดวิเคราะห์ โจทย์คณิตศาสตร์ ที่ยากๆให้ดูง่าย สำหรับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ที่จะสอบเข้า ม.1 และลงสอบสนามสอบแข่งขันต่างๆ เช่น สสวท. สมาคมคณิตศาสตร์ฯ และวิชาการนานาชาติ(สพฐ.) (ข้อความจากใจนักเขียน คือ ใช้เป็นคู่มือสำหรับปั้นเด็กที่อยากเก่งเลขครับ มันเหมือนกับเป็นตัวแทนของครูEddy ว่า นี่แหละ 1 ปีการศึกษา ครู Eddy สอนเด็กแบบนี้แหละ) โดยแบ่งเนื้อหาตามลักษณะโจทย์ที่มักออกข้อสอบบ่อยๆ และมีเฉลยเทคนิคการทำโจทย์ หรือแนวคิดในการแก้โจทย์แต่ละข้ออย่างเป็นขั้นตอนแแบบเข้าใจง่ายและสนุกสไตล์ครูเอ็ดดี้

ภายในเล่มประกอบด้วย
- การตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
- การหาจำนวนตัวประกอบ
- การหาผลบวกของตัวประกอบ
- ห.ร.ม.ที่มีเศษ
- ค.ร.น.ที่มีเศษ
- โจทย์ปัญหาห.ร.ม.และค.ร.น.
- วิธีแก้โจทย์ปัญหาสมการ
- เศษส่วนซ้อนหลายชั้น
-วิธีแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน
- อนุกรมแบบ telescopic
- การหาหลักหน่วยของเลขยกกำลัง
- โจทย์เกี่ยวกับพื้นที่ที่พบบ่อย ฯลฯ

 

กระเป๋าดินสอ 10x20cm
รหัสสินค้า:
DS007
สมุดบันทึก You Cookie me (size A5)
รหัสสินค้า:
NB024
กระเป๋าดินสอ 10x20cm
รหัสสินค้า:
DS008
Story มึน โก๊ะ แต่น่ารัก
รหัสสินค้า:
B0018
P003 จริง l My Pillow : Collection I sea u
รหัสสินค้า:
P003 จริง