NB026 สมุดบันทึก Life is Sweet (size A5)

สมุดบันทึก Life is Sweet (size A5)
รหัสสินค้า: 
NB026
ราคาปกติ: 
59 บาท
  • ขนาด A5 (ขนาด 5.75x8.25 นิ้ว)
  • ปก กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม
  • เนื้อใน กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม
  • มีทั้งแบบพิมพ์เส้น และไม่พิมพ์เส้น
  • จำนวน 100 หน้า

 

สมุดโน๊ต
รหัสสินค้า:
NB013
Inspired Diary + Any Year Planner
รหัสสินค้า:
NB031
สมุดโน๊ต
รหัสสินค้า:
NB017
สมุดโน๊ต
รหัสสินค้า:
NB006
สมุดโน๊ต
รหัสสินค้า:
NB010