NB029 สมุดบันทึก Icecream you Scream (size A6)

สมุดบันทึก Icecream you Scream (size A6)
รหัสสินค้า: 
NB029
ราคาปกติ: 
39 บาท
  • ขนาด A6 (ขนาด 4.10x5.80 นิ้ว)
  • ปก กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม
  • เนื้อใน กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม
  • มีทั้งแบบพิมพ์เส้น และไม่พิมพ์เส้น
  • จำนวน 100 หน้า

 

สมุดโน๊ต
รหัสสินค้า:
NB002
กระเป๋าสะพายไหล่
รหัสสินค้า:
JIJIE001
รัก…ธรรม…ใจ
รหัสสินค้า:
B0003
สมุดโน๊ต
รหัสสินค้า:
NB017
กระเป๋าสะพายไหล่
รหัสสินค้า:
FRIUTY003